تعرفه‌ها

نسخه پایه

200,000 تومان\ماهانه

توضیحات

تعداد کاربر: ۲

به ازای هر کاربر اضافی 25,000 تومانمدیریت سطح دسترسی کاربران

قابلیت طراحی

بهمراه سه برند پروفیل دلخواه

بهینه سازی

نقشه برش پروفیل به همراه محاسبه پرتی ها در برآورد هزینهنقشه برش شیشه به همراه محاسبه پرتی ها در برآورد هزینه

کارت تولید

کارت برش به همراه مواد مصرفی

حسابداری

گزارش صورتحساب مشتری به همراه دریافت، پرداخت، اقساط و سررسید چک

ثبت فاکتور

فاکتور خرید، فروش

نسخه حرفه ای

500,000 تومان\ماهانه

توضیحات

تعداد کاربر: ۵

به ازای هر کاربر اضافی 50,000 تومانمدیریت سطح دسترسی کاربران

قابلیت طراحی

بدون محدودیت برند پروفیل

بهینه سازی

نقشه برش پروفیل به همراه محاسبه پرتی ها در برآورد هزینهنقشه برش شیشه به همراه محاسبه پرتی ها در برآورد هزینه

خط تولید

برنامه ریزی خط های تولیدیکارت برش چندین پروژه به همراه مواد مصرفی بصورت همزمانکنترل کیفی

حسابداری

اعطای مجوز تولید، حمل و نقلکنترل دریافت و پرداختگزارش صورتحساب مشتری به همراه دریافت، پرداخت، اقساط و سررسید چک

انبارداری

تحویل کالا به خط های تولیدی لیست کالاها به همراه موجودی انباربرآورد کالای موردنیاز پروژه قراردادهای ثبت شده

حمل و نقل

برنامه ریزی حملمسیریابی پروژه بروی نقشه

نصب

برنامه ریزی نصبپنل نصاب جهت شروع و پایان پروژه

خدمات پس از فروش

تنظیم تاریخ سررسید گارانتیمدیریت گارانتی پروژه ها به تفکیک پروفیل، شیشه، یراق

ثبت فاکتور

فاکتور خرید، فروش

پیامک

اطلاع رسانی روند پیشرفت پروژه ها در تمامی مراحل